پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  فرم شناسنامه آموزشی

  شعار سال
   
   

  اندیمشک -خیابان انقلاب -روبروی استادیوم سروندی- شبکه بهداشت و درمان اندیمشک
  شماره تماس :4230401-0642 نمابر 4230408-0642
  hn-ank@ajums.ac.ir
  bozorgi.z@ajums.ac.ir
  گروه دورانV5.5.2.0