پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: جناب آقای نورالدین سعیدی كیا 
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: جناب آقای علیرضا سپهوند 
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: جناب آقای ستار نجفوند 
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: سركار خانم مستانه موسوی 
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: جناب آقای موسی نوروزی 
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: سركار خانم مهناز كریمی نژاد 
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها: سركار خانم فاطمه اورامن 

پیشگیری و مبارزه با بیماریها

  معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

  واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها یکی از واحدهای تخصصی مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماری های شایع شهرستان از نظر اتیولوژی، توزیع جغرافیایی، دموگرافیکی و ... و عوامل موثر بر آن فعالیت می نماید. با توجه به اهمیت کنترل بیماریها در سلامت انسان بعنوان محور توسعه پایدار، این واحد با برقراری نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر در طرح ، اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مرتبط با سلامت عمومی ایفای نقش می کند. خلاصه خدمات ارائه شده توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها عبارتند از: اجرای برنامه های نظام مراقبت روتین بیماری ها و نظام مراقبت سندرمیک - بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری ها، نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماری ها - مراقبت و کنترل اپیدمی ها - اجرای برنامه روتین ایمن سازی - تسهیل اجرای برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماری ها - جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی - برنامه ریزی و همکاری در برگزاری مناسبت های بهداشتی بیماری های واگیر و غیر واگیر، آموزش کارکنان، گروه های هدف و آموزش همگانی و توزیع رسانه های آموزشی

  بیماری های مشمول برنامه مراقبت از نظر کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

   

    الف: بیماری های واگیر:

   

  - بیماری های قابل پیشگیری با واکسن (دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت، فلج اطفال، سرخک، مننژیت)

  - بیماری های رفتاری و منتقله از طریق تماس جنسی ایدز، هپاتیت، سفلیس و ...

  - بیماری های مشترک انسان و حیوان (تب مالت، هاری، لیشمانیوز، سیاه زخم، کیست هیداتیک،CCHF، لپتوسپیروز، آنفلوانزای پرندگان و ... )

  - بیماری های منتقله از آب و غذا (وبا، تیفوئید، اسهال خونی، بوتولیسم، توکسوپلاسموز، کیست هیدراتیک، فاسیولا و ...)

  -  مالاریا، سل و جذام

  - و سایر بیماری های مشمول گزارش دهی

   

    ب: بیماری های غیر واگیر:

   

  - عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

  -  هیپوتیروئید و پی کی یو نوزادی

  -  تالاسمی و سیکل سل، سرطان

  -  سوانح و حوادث و ... .


  گروه دورانV5.5.2.0